Ett gammalt skolarbete:
FÖR- OCH NACKDELAR MED ANTROPOFAGI

Jag skulle uppskatta om ni som läser denna text lägger märke till att där även nämns att jag själv är emot kannibalism bland människor. Min åsikt i frågan framgår om man läser hela texten, men det finns tydligen de som är så ivriga att komma med kommentarer att de inte hinner läsa ordentligt först.


Enligt Bonniers Svenska Ordbok: kannibal människoätare -en; -er kannibalisk -t kannibalism seden att äta människor -en. Kannibalism, förtärandet av individer av den egna arten, kan avse såväl djur som människor, enligt Bra Böckers Lexikon. Ett annat ord för mänsklig kannibalism är antropofagi (antropo- i sammans.: människo- -fag, -fagi -ätare, respektive -ätande).

Mänsklig kannibalism har, för länge sedan, förekommit i många kulturer som då ännu inte var så civiliserade. Anledningarna har skiftat, i vissa fall har kannibalismen uppkommit på grund av hungersnöd eller proteinbrist, i andra fall har människor ätits av religiösa skäl eller på grund av magiska föreställningar, som till exempel att man får sin fiendes styrka om man äter honom efter utkämpad strid. Det kan även vara ett sätt att hindra döda personer från att spöka.

Kannibalism är inte helt ovanlig hos andra djur än människan. Exempelvis kan sociala insekter äta varandra för att hålla befolkningsantalet nere. Rovfiskar äter ofta yngre och mindre exemplar av sin egen art, eftersom de äter allt de kommer över. Det är även känt att äldre djur ibland kan äta de yngre, bland lejon och vissa apor, och både suggan och kaninhonan äter ibland sina egna ungar, oftast i stressade situationer. Någon säker förklaring till detta finns inte. Allt detta enligt Bra Böckers Lexikon.

Finns det då några fördelar eller nackdelar med antropofagi? Den stora och i det mänskliga medvetandet starkt förankrade anledningen till att låta bli att äta upp andra människor är helt enkelt att det inte känns rätt. Detta är inte något rationellt argument, men ändå det de allra flesta svarar när de ställs inför denna fråga. En mer logiskt uttänkt nackdel med att eventuellt införa kannibalism mellan oss människor är den då avsevärt ökade risken att själv bli äten, vilket det antagligen är ytterst få som vill bli.

I vissa länder äter man hundar och katter. Detta tycker många svenskar är oerhört fel och äckligt, eftersom vi här i Sverige ofta har dessa varelser som sällskapsdjur. De anses då vara mer värda än andra djur, samt mer estetiskt tilltalande. Samtidigt blir dessa djur mer personifierade än till exempel älgar, eftersom de som anser sig äga djuren ger dem namn och utvecklar känslomässiga relationer till dem. Denna avsky mot att äta vissa utvalda arter kan också tillämpas på människor. Man tycker helt enkelt att de är gulliga och "mänskliga" och att de därför inte bör förtäras lika frekvent som andra varelser.

Det kan också vara så att man, mer eller mindre omedvetet, vill bevara arten, och att det då tar emot att döda och äta upp en artfrände. Detta argument är dock inte hållbart, människor dödar varandra i krig och mord alldeles för ofta för att kunna låta trovärdiga om de säger en sådan sak. Andra nackdelar med mänsklig kannibalism är bland annat att människan är så högt upp på näringskedjan att onödigt mycket energi går åt om man äter dem, jämfört med om man äter lika mycket morötter. Sedan uppstår också ett antal mycket svårbesvarade frågor som handlar om vem man skall äta och hur mycket hänsyn man skall ta till varandras önskemål om att inte bli uppätna.

Men det finns fördelar med kannibalism också, förutom de nu utdöda anledningar till det som tas upp i början av denna text. Det allra främsta argumentet för antropofagi är givetvis att både svälten och överbefolkningen i världen skulle minska markant om man regelbundet åt upp varandra när man blev för många inom ett visst landområde. En annan fördel är att mer humana avlivningsmetoder snabbt skulle utvecklas, eftersom människor kan kommunicera med varandra och tala om hur de helst vill bli avrättade. Många djurrättsaktivister klagar ju på djurhållningen, avlivningsmetoderna och transporterna av de djur som skall bli mat. Om det vore människor som skulle ätas skulle dessa förhållanden antagligen förbättras å det snaraste, vilket förhoppningsvis alla inblandade skulle bli nöjda med. Givetvis skulle människorna inte helt sluta äta andra djur. Däremot skulle de hanteringssätt som kannibalerna och deras blivande mat kommit överens om förmodligen tillämpas även på de varelser som inte använder något för människor förståeligt språk. Man kan då anta att även dessa individer mår bra av detta.

Självmordsbenägna personer skulle inte heller behöva känna att de skulle dö förgäves om de tog sitt liv. De skulle istället kunna gå till en för ändamålet uppbyggd institution för att avlivas och skickas till u-länderna, i där för avsedda plastförpackningar.

Givetvis måste regler införas om vilka som skall äta och vilka som skall ätas, för att inte skapa kaos. Man skulle till exempel kunna besluta om att låta avrätta och förtära alla individer över 60 år, så skulle det bli mycket rättvist. Eftersom det är fler som uppnår denna ålder i västvärlden än i u-länderna kan man exportera och importera människokroppar, eller ännu hellre levande människor som kan avrättas på platsen, så inte köttet blir gammalt och förstört innan det kommer fram. Flygförbindelser finns ju redan och avrättningarna skulle kunna skapa flera arbetstillfällen, förutsatt att man inte drar ned alltför mycket på den redan befintliga köttindustrin. Dessutom bör staten få mer pengar över till annat då kostnaderna för flertalet begravningar och pensionsutbetalningar uteblir.

Det finns alltså både fördelar och nackdelar med kannibalism, och tydligen är den bra till något eftersom både vissa djur och våra egna förfäder äter respektive åt varandra. Efter att ha funderat på de argument jag hittills lagt fram har jag dock kommit fram till slutsatsen att det inte är helt lämpligt att införa antropofagi i samhället. Främst för att jag själv inte vill bli uppäten, eller förlora någon av mina vänner till köttproduktionen, men även för att den moraliska debatt som då skulle uppstå antagligen skulle bli tämligen våldsam. Det skulle helt enkelt inte vara genomförbart eftersom alltför många skulle protestera. Man skulle inte ens kunna äta upp oönskade individer, på grund av att människor har så vitt skilda uppfattningar om vilka dessa är. Däremot skulle kannibalism, om man bortser från de rent känslomässiga nackdelarna, kunna vara praktisk som ett medel mot svält och överbefolkning, något som världen nog kommer att behöva förr eller senare. Om det blir just detta medel som tas till återstår att se.

Förstasidan