Det här är inte någon definition av
GOTH/SVARTROCK

Först språkproblemen:
Det finns lite för många olika idéer om den eventuella skillnaden mellan goth och svartrock, så den struntar jag helt enkelt i. I följande text är alltså de båda orden synonymer (om ordet "svartrock" alls förekommer). Dessutom använder jag ordet "gothare" istället för något av de möjliga alternativen "goths", "goter", "goffare", med flera. Jag vet att vissa inte uppskattar detta ord, men det finns förmodligen ungefär lika många som har något emot vart och ett av de övriga alternativen, och något ord måste jag ju använda för att inte det här skall bli ett väldigt abstrakt resonemang. Så, nu var den diskussionen avklarad. :-)

Och lite mer läs-det-här-innan-du-fortsätter:
Jag ämnar inte besvara de frågor jag ställer i denna text, för jag påstår mig inte veta mer än andra om det här ämnet. Jag påstår mig faktiskt nästan inte veta något alls. Därav de många frågorna.

Och här kommer resten av texten (vilket du kanske märker):
Handlar goth enbart om kläd- och musiksmak, eller förmodas en människa även tänka, känna, tycka och/eller bete sig på ett speciellt sätt för att betecknas som gothare? Eller handlar det enbart om tankar/sinnesstämning/åsikter, så att utseendet då är något som vanligtvis kommer "på köpet"? Om goth "bara" är en musikstil, så bör ju i alla fall en gemensam nämnare för dem som själva kallar sig, eller kallas, gothare vara att de uppskattar denna musik? Detsamma gäller förstås kläderna, om det är en klädstil. Besvärligt det här. :-) Anledningen till att jag överhuvudtaget skriver denna text är mindre att jag tror att jag kan reda ut något i frågan, och mer att klockan är 5:59 på morgonen och jag inte kan sova.

Jag tror inte att man kan säga att någon egentligen har rätt eller fel när det gäller hur man skall definiera olika stilar/subkulturer. Det finns alltför många definitioner, och även om man skulle tänka sig att det faktiskt finns en av dem som är den rätta, så blir det svårt att bestämma sig för vilken av dem det är. Jag tror till och med att det finns så många olika idéer om detta att man inte ens kan försöka gå efter vad majoriteten tycker, för det blir inte tillräckligt många om varje förslag för att det skall bli någon majoritet att tala om. Hmmm ... Men när jag tänker efter ... Man kan ju faktiskt antaga att majoriteten av världens befolkning inte vet särskilt mycket alls om goth. Så om de fick bestämma vad det är skulle de följaktligen förmodligen basera sina beslut på fördomar och vad de läst i tidningen. Och oj, vilka beslut det skulle bli. Nej, den planen stryker vi direkt. :-)

Men eftersom benämningen "goth" faktiskt existerar, så borde det ju rimligtvis även finnas något den syftar på. Vem kom egentligen på ordet från början? Fast jag misstänker att inte ens den personen vet särskilt mycket mer än alla andra, för vad ordet ursprungligen betydde behöver ju inte nödvändigtvis vara lika med dess nuvarande betydelse. Speciellt inte om man med detta ords "ursprungliga" betydelse menar något som har att göra med det forntida folkslaget ... Men det hör inte till den här diskussionen. Men skulle det ha varit bättre eller sämre för världens "gothare" om ordet aldrig funnits? Skulle de ha tagit till sig någon annan subkultur, eller skulle de ha varit dem de är idag fast utan någon beteckning på sitt tillstånd? Fast förmodligen hade det väl inte gjort någon skillnad, jag antar att någon helt enkelt skulle ha hittat på något annat ord för att beteckna företeelsen ifråga.

Människor är flockdjur och vill som sådana gärna höra hemma i en gemenskap med andra människor, så jag tror faktiskt att de allra flesta vill ha något slags definition på sin sort. Inte nödvändigtvis med ord, men kanske med andra medel som skapar och upprätthåller gemenskap. Även de som går under benämningen gothare är medlemmar i en flock, trots att vissa av dem ivrigt dementerar detta.

Eftersom det är föga sannolikt att man skadar någon bara genom att definiera sig själv som gothare, eller som något annat vadsomhelst för den delen, så anser jag att man får göra hur man vill i den frågan: definiera sig själv som vadsomhelst eller ingenting. (Personer som exempelvis definierar sig själva som "nazister" eller något annat skadligt, skadar inte heller genom själva definitionen, utan genom saker som de sedan gör i dess namn.) Dock bör man inte kategorisera andra än sig själv i alltför stor utsträckning, fast när det gäller subkulturer spelar det kanske inte så stor roll, det finns ju värre saker att anklaga folk för.

Och för att klargöra vissa saker: Nej, jag vill inte definiera mig själv som gothare/svartrockare, och inte som något annat heller, förutom möjligen människa. Mer om detta finns att läsa här. Och påpeka helst inte att det i så fall kanske är lite märkligt att jag skrivit ovanstående text. :-)


Länkar till andras sidor om goth/svartrock:

The Perkygoff Manifesto, som bortsett från vissa mindre delar, och helt bortsett från att det eventuellt inte var syftet, faktiskt är riktigt vettigt

NotAGoth.com

What is Goth?

VampLestats´s Gothic Server

En vänlig text om svartrockare
(Dock uppskattar jag inte meningen "...och nämn en svartrockare som inte tycker att depression är bra". Av förståeliga skäl?)

Darling Tema: Goth, kanske lite roligt


Jag har även en annan liten text som kanske är relevant i sammanhanget: De som skadar

Nu är klockan 8:03. Och jag har inte ägnat riktigt hela de två senaste timmarna åt att skriva den här texten.

Förstasidan

Om du vill komma med enligt mig omotiverade personangrepp, läs det här först.